Biznes

Z jakiego powodu adwokat nie powinien się reklamować?

Bez wątpienia, reklama stała się dźwignią handlu i stanowi nierozłączny element branży usługowej. Tymczasem zawody prawnicze, mimo iż z pozoru są działalnościami usługowymi, zakwalifikowane zostały do zawodów zaufania publicznego, poprzez co szukanie nowych klientów nie może być niezgodne z godnością zawodu. Profesja adwokata jest ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamy. Reklama kancelarii adwokackich poddana została rygorom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc promować własne usługi. Już samo odnalezienie się na prężnie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie lada wyzwanie, a tym bardziej analiza odpowiedniości postępowań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj reklamy jest zakazany dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o promowanie usług adwokackich, w głównej mierze niedozwolone jest: 

  • zamieszczanie reklam w prasie oraz innych środkach masowego przekazu;
  • promowanie swojej osoby, kancelarii a także firmy podczas wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • płatne inspirowanie artykułów prasowych oraz programów, które pod pretekstem bezstronnej informacji będą służyć promowaniu się adwokata oraz jego kancelarii;
  • komentowanie w audycjach prowadzonej przez siebie sprawy.

Ponadto Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania przyciągania petentów w sposób sprzeczny z etyką zawodu, korzystania z usług podmiotów zdobywających petentów, natarczywego narzucania swoich usług, a także wszelkich pozostałych prób zdobywania petentów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

W jaki sposób adwokat może zareklamować swoje usługi?

Wszelakie próby prowadzenia marketingu kancelarii czy też promowanie osoby adwokata są całkowicie zakazane. Kodeks Etyki Adwokackiej dopuszcza ewentualność umieszczania wiadomości o adwokacie w środkach masowego przekazu. Jednakże i w tej kwestii wprowadza ograniczenia – informacja o działalności adwokackiej musi być precyzyjna, nie może wprowadzać w błąd, natomiast jej forma musi być zgodna z wytycznymi. W związku z tym adwokat został uprawniony do powiadamiania o wykonywanej pomocy prawnej dla przykładu poprzez rozmieszczanie wiadomości na dokumentach służbowych, umieszczanie adnotacji w prasie, w książkach adresowych oraz telefonicznych oraz umieszczanie informacji na stronach internetowych.

Co więcej, adwokat ma prawo do powiadamiania o własnych preferencjach zawodowych a także umiejętności mówienia językami obcymi. Ponadto zasady etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej firmie na budynkach siedzib kancelarii oraz posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Należy mieć na uwadze, że informacja jest dopuszczona, reklama została zakazana. Adwokat za próbę nabywania klientów w sposób sprzeczny z etyką zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona www adwokata z Warszawy