Hobby

Różnice między polowaniem indywidualnym a zbiorowym?

Główną różnicą pomiędzy polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która bierze w nim udział. W polowaniu indywidualnym może być uczestnikiem jeden polujący, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych liczba osób to minimum 2, a nawet 6 jeżeli myśliwi będą polować na zające.

Różnicą jest również sposób planowania polowań. Żeby wziąć udział w polowaniu indywidualnym trzeba mieć na nie pozwolenie od zarządcy lub dzierżawcy okręgu łowieckiego. Takie zezwolenie myśliwy musi ogarnąć sam. Polowania zbiorowe za to są organizowane przez dzierżawcę lub zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzone są przez wybraną do tego osobę, która dba o ochronę i stosowanie się do przepisów prawa.

Jak przebiega polowanie zbiorowe?

Polowanie zbiorowe za każdym razem zaczyna się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Takie zasady tyczą się tylko polowań zbiorowych – nie odbywa się to podczas polowania indywidualnego. Odprawa ma za zadanie poznanie reguł polowania. Poznawane są w jej trakcie zwierzęta i ich gatunki, na które myśliwi będą polować. Przekazywane są ważne komunikaty, które o przejściu do następnych etapów, ale też wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który pojawia się na zakończenie polowania jest niezwykłą tradycją łowiecką. Można zobaczyć tam złożenie hołdu zwierzynie i wyłaniany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest niebagatelnie ważnym zwyczajem i ważne jest aby stosować się do kilku reguł, jak na przykład ułożenie zwierzyny na prawym boku albo skierowanie łbów zwierzyny w stronę łowiska.

Odróżnić możemy kilka typów polowań zbiorowych i sposób postępowania w każdym z nich może być trochę inny. Do polowania na drobną zwierzynę jak na przykład zające albo lisy wykorzystuje się polowanie pędzeniami. Krótko mówiąc polega ono na przepędzaniu zwierząt przez naganiaczy. Istotne jest żeby naganiaczy było chociaż 1,5-2 razy więcej niż myśliwych. Dla odmiany przy polowaniu na dziki swoją rolę mają psy myśliwskie – za zadanie mają ustalenie miejsca zwierzyny i wypędzenie ich z kryjówki. Tutaj polujących jest kilkunastu.

Istnieje także tak zwane polowanie szwedzkie lub z ambon – ono odbywa się na dużych powierzchniach leśnych, które mają minimum 600-1000 ha. W tego typu polowaniach można zobaczyć 20-30 myśliwych.

Na jakich zasadach organizowane są polowania zbiorowe?

Zacznijmy od najważniejszego faktu: każdy myśliwy, który jest uczestnikiem w polowaniu musi posiadać legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na broń.

Polowania zbiorowe można organizować od świtu do zmierzchu i tylko w terminie od 1 października do 15 stycznia.

Polowania zbiorowe są oceniane za zainicjowane w momencie zebrania się myśliwych i rozpoczęcia odprawy, a ich koniec jest w momencie, w którym myśliwy, który prowadzi polowanie ogłosi jego zakończenie. Po skończeniu polowania jego prowadzący ma za zadanie opracować protokół, który zawiera wszystkie istotne fakty jak: data odbycia i godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, numer okręgu łowieckiego a także na jakie gatunki zwierząt odbywało się polowanie. Jest tam także lista myśliwych i uwagi, jeśli prowadzący miał jakieś.

To właśnie prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za stosowanie się do przepisów prawa i jego muszą się słuchać wszyscy inny myśliwi.

Źródło informacji: Biuro Ponowa – polowania zbiorowe